Serwis instalacji teletechnicznych

Serwis


Jeśli chcemy upewnić się, że system mimo upływu miesięcy czy lat działa poprawnie potrzebny jest serwis instalacji teletechnicznych SAP i DSO. System sygnalizacji pożarowej powinien szybko i skutecznie wykryć zagrożenie związane z ogniem. Najważniejszym zadaniem systemu alarmu pożarowego jest ochrona życia i zdrowia wszystkich użytkowników danego obiektu, a także ma chronić mienie, które znajduje się w budynku. Instalacja sygnalizacji pożarowej założona na danym obiekcie powinna być przez cały okres użytkowania właściwie konserwowana. Regularne sprawdzanie instalacji ma na celu potwierdzenie, że system działa bez zarzutu i żaden z jego elementów nie uległ uszkodzeniu.

Dlaczego potrzebny jest serwis instalacji teletechnicznych SAP I DSO?

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. 109 poz. 719) jest wymagane, aby urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice były poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w odpowiednich okresach czasu. W sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Użytkownik (właściciel) zobowiązany jest zapewnić taką konserwację systemu przez swoich przeszkolonych specjalistów, lub może podpisać umowę serwisową z firmą, która się tym zajmuje. Serwis powinien odbywać się przynajmniej raz w roku. Przegląd obejmuje sprawdzenie wszystkich elementów – czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz wszystkie inne elementy automatyki. Jeśli dany obiekt posiada dużą ilość elementów to roczny przegląd można rozłożyć na więcej spotkań i podzielić na sprawdzenie poszczególnych grup. Brak konserwacji systemu SAP może spowodować utratę gwarancji na wykonany system. Nasza firma profesjonalnie zajmuje się serwisowaniem systemu alarmu pożarowego oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Serwisujemy każdy rodzaj obiektów, od niewielkich biur, poprzez hale magazynowe jak i również galerie handlowe.

Serwis pozostałych instalacji teletechnicznych

Dodatkowo dokonujemy serwisów pozostałych instalacji teletechnicznych. Należą do nich:

 • Systemy GEMOS
 • Kontrola Dostępu oraz Rejestracja Czasu Pracy – KD, RCP
 • Systemy telewizji przemysłowej – CCTV
 • Sieci strukturalne – miedziane, światłowodowe, teleinformatyczne
 • Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu – SSWiN
 • Automatykę przemysłową
 • Systemy oddymiania
 • Systemy audiowizualne
 • Telewizja użytkowa
 • Systemy domofonowe
 • Systemy przywoławcze
 • Centrale telefoniczne
 • Systemy wykrywania gazu.

Do tych serwisów nie ma norm ustawowych, jednak każdy system powinien być sprawdzany raz na rok.