Polskie LNG S.A. w Świnoujściu

W 2016 roku

Budowa terminalu gazu skroplonego LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja, nie tylko w Polsce, ale i w naszej części Europy. Dostarczony gazociągami ze złóż gaz ziemny jest skraplany. LNG jest następnie przesyłany do zbiorników magazynowych, z których napełnia się specjalne tankowce – tzw. metanowce. Mogą one pomieścić od kilkudziesięciu tysięcy do ok. 250 tysięcy m3 skroplonego gazu.

Do zakresu prac naszej firmy na tym obiekcie należy:

  • DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy)
  • SAP (system sygnalizacji pożaru)
  • System Gaszenia Gazem