Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO także stanowi jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa. Konieczność jego instalacji wynika z Rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719). Dzięki niemu możemy wysyłać sygnały alarmowe lub komunikaty głosowe wydawane przez operatora. Zainicjowanie pracy systemu może być na podstawie sygnału z Systemu Sygnalizacji Pożarowej lub dzięki odpowiednim służbom na obiekcie (np. Straż Pożarna). Wszystko to ma na celu przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji ludzi.

Firma DRSYSTEM od wielu lat instaluje Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO i Dźwiękowe Systemy Rozgłoszeniowe DSR  na różnych obiektach. Realizowaliśmy systemy różnych firm np. Bosch, Ambient itp.