System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa. Jego podstawowym zadaniem jest powiadamianie za pomocą sygnalizatorów akustycznych o wtargnięciu do zazbrojonej strefy osób nieupoważnionych. Dzięki wykorzystaniu modułu transmisji sygnału alarmowego do ochrony, mamy zapewnioną niezwłoczną reakcję na każde zagrożenie. Pozwala to uniknąć wszelkiego rodzaju kradzieżom i włamaniom. System SSWiN jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w budynkach.

Nasza firma zajmuje się instalacjami Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu na różnych obiektach. Rozwiązania dostosowane są do potrzeb klientów. Instalacje realizujemy na rozwiązaniach różnych firm: Satel, Bosch, Genesis, Galaxy i wiele innych.