System Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru SSP jest głównym systemem zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia.  Dzięki wczesnemu wykryciu pożaru otrzymujemy informacje o zagrożeniu. Pozwala nam to na przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z budynku. System Alarmu Pożarowego SAP oprócz włączenia urządzeń alarmowych może:

  • przekazać sygnał alarmowy do najbliższej jednostki straży pożarnej,
  • ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia,
  • zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji,
  • zainicjować odpowiednie zadziałania pozostałych systemów np. oddymianie klatek schodowych, zwolnienie przejść KD, uruchomienie instalacji tryskaczowej itp.

Nasza firma od wielu lat instaluje systemy pożarowe w różnych obiektach, od małych kamienic po duże galerie handlowe. Nasz największy system miał 5 000 elementów. Wykonujemy systemy kompleksowo, od projektów przez montaż po uruchomienie i serwis. Instalacje wykonujemy na wszystkich najpopularniejszych systemach np. Schrack, Esser, Bosch, Polon, UTC i wiele innych.