GEMOS

System zarządzania budynkiem (Building Managment System, BMS) inaczej zwany Gemos.
Każdy wie czym są systemy sygnalizacji pożarowej (SAP), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu (KD), telewizji dozorowej (CCTV) oraz inne. Są one już znane i powszechnie stosowane.
Wszystkie te systemy składają się z coraz większej liczby samodzielnych urządzeń.  Każdy element pojedynczego systemu musi być obsługiwany, zasilany i serwisowany osobno. By zmniejszyć koszty napraw poszczególnych systemów, szkoleń personelu i ułatwić funkcjonowanie wszystkich elementów stworzono zintegrowane systemy zarządzania budynkiem.
System GEMOS ma neutralną funkcję, niezależną od producenta, która umożliwia spójną integrację poszczególnych rodzajów systemów zabezpieczeń.