Instalacje elektryczne

Częścią sieci niskiego napięcia są instalacje elektryczne. Kable te stanowią układ przewodów w budynku. Razem ze sprzętem elektroinstalacyjnym tworzą całość. Układ zasilania niskiego napięcia składa się z: przyłączy i złączy kablowych, z pionów zasilających i tablicy rozdzielczej. W skład takiego układu wchodzą również: odpowiednia ilość obwodów i instalacja odbiorcza.

Zadaniem instalacji elektrycznej jest doprowadzenie energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.